Rijk als werkgever

We werken samen aan de opgave om in de regio kwalitatief sterke en betrokken medewerkers aan te trekken en te behouden, met het oog op het borgen van de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger. Het investeren in het vakmanschap van de huidige 18.000 rijksmedewerkers in de regio valt ook onder deze pijler.

Doelen

 • Aantrekken van talent op de externe arbeidsmarkt als één werkgever Rijk
 • Behouden, binden, boeien en ontwikkelen van medewerkers
 • Uitdragen van het Rijk als inclusieve werkgever

Activiteiten

 • Organiseren en faciliteren van gezamenlijk ICT-event in het Noorden
 • Voortzetten van RijksRally’s voor ICT’ers bij het Rijk
 • Realiseren van vervolg gezamenlijk opleiden van ICT’ers in de regio
 • Onderzoeken van mogelijkheden regionale uitwisselingspool voor ICT’ers bij het Rijk
 • Ontwikkelen van initiatieven op het gebied van regionale werving van vrouwen in de ICT
   
 • Faciliteren van gezamenlijk juridisch event in het Noorden
 • Ontwikkelen van RijksRally’s voor juridische doelgroep Rijk
 • Op bais van evaluatie: bepalen vervolg van juridische doelgroepcampagne
   
 • Faciliteren gezamenlijk event voor adminstratieve/uitvoerende functies in het Noorden
 • Ontwikkelen van RijksRally's rond administratieve/uitvoerende functies


Binnen de pijler 'Rijk als werkgever' verricht SRN ook doelgroepoverstijgende inspanningen rond de Noordelijke Banenbeurs, Week van de Uitwisseling, Week van de Loopbaan, Week van de Diversiteit, pilot Matchingsloket Noord-Nederland, proeftuin 'Klaar voor de toekomst' en het delen van cv's door rijksdiensten.