Rijk als werkgever

We werken samen aan de opgave om in de regio kwalitatief sterke en betrokken medewerkers aan te trekken en te behouden, met het oog op het borgen van de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger. Het investeren in het vakmanschap van de meer dan 19.000 rijksmedewerkers in de regio valt ook onder deze pijler.

Beeld van een vertegenwoordiger van een rijksdienst tijdens een editie van de Noordelijke Banenbeurs

Doelen

 • Aantrekken van talent op de externe arbeidsmarkt als één werkgever Rijk
 • Behouden, binden, boeien en ontwikkelen van medewerkers
 • Uitdragen van het Rijk als inclusieve werkgever

Activiteiten

 • Organiseren van gezamenlijk ICT-event in het Noorden t.b.v. externe arbeidsmarkt
 • Organiseren van 4 RijksRally’s voor ICT’ers bij het Rijk, inclusief betrekken van studenten
 • Aanbieden van 1 gezamenlijke opleiding voor ICT’ers bij noordelijke rijksdiensten
 • Inzichtelijk maken van architect-functies t.b.v. kennisdeling en gezamenlijk opleidingstraject
 • Faciliteren van deelname van rijksdiensten aan event Girls Day 2024
 • Organiseren van een event voor vrouwen in de ICT bij het Rijk
 • Organiseren van gezamenlijk juridisch event in het Noorden t.b.v. externe arbeidsmarkt
 • Organiseren van 3 à 4 RijksRally’s voor de juridische doelgroep Rijk
 • Organiseren gezamenlijk event voor administratieve/uitvoerende doelgroep in het Noorden t.b.v. externe arbeidsmarkt
 • Ontwikkelen van bijeenkomsten m.b.t. administratieve/uitvoerende functies
 • Onderzoeken hoe rijksdiensten gezamenlijk werkstudenten kunnen werven
 • Aansluiting zoeken bij (rijks)initiatieven m.b.t. diversiteit en inclusie, w.o. deelname aan een pool voor Assistent Management Ondersteuners (AMO-pool)
 • Faciliteren van deelname vanuit noordelijke rijksdiensten aan Noordelijke Banenbeurs
 • Samen met partners in de regio organiseren van de Week van de Uitwisseling, Week van de Loopbaan en Week van de Diversiteit