Toegankelijkheid

Een website moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring SRN-website

Elke website van de Rijksoverheid dient binnen zes maanden na publicatie een toegankelijkheidsverklaring te hebben, waarin een onderzoek naar de toegankelijkheid van de website is opgenomen. Voor de website van Samenwerking Rijk Noord is medio december 2022 een (redactioneel) toegankelijkheidsonderzoek uitgevoerd. De gevonden afwijkingen met betrekking tot de toegankelijkheid van pdf-documenten lossen wij duurzaam op.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op.