Gezonde noordelijke regio

SRN draagt bij aan een gezonde noordelijke regio. We faciliteren rijksdiensten in hun samenwerking op personele capaciteit en rond actuele thema’s. Daarbij leggen we verbinding met andere partijen in de regio.

Home

Welkom bij Samenwerking Rijk Noord! Vanuit de Rijksoverheid is SRN dé netwerkorganisatie van Noord-Nederland. We zetten in op onderlinge samenwerking van rijksdiensten, overige overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers in de regio. Onder het motto Samen sterk, slim en inspirerend richten we ons op actuele thema's en versterking van de in- en externe noordelijke arbeidsmarkt van het Rijk.

Vier doelgroepen

SRN legt de focus op vier doelgroepen medewerkers: ICT, juridisch, administratief/uitvoerend en medewerkers in het veiligheidsdomein. Binnen de inhoudelijke pijlers Rijk & Onderwijs en Rijk als werkgever investeert SRN in de (door)ontwikkeling van netwerken rond deze doelgroepen. Deze aanpak komt voort uit de behoefte van rijksorganisaties in de regio om extra te investeren in een gezamenlijke arbeidsmarktbenadering en het binden, boeien en ontwikkelen van medewerkers.

Uitgelicht

Nieuws

Meer nieuws