Netwerkorganisatie SRN

Onder het motto Samen sterk, slim en inspirerend zet SRN zich in voor een gezonde noordelijke regio. We staan in verbinding met alle rijksdiensten in het Noorden (waar meer dan 19.000 medewerkers werkzaam zijn) en stemmen af met beleidsbepalende partijen in Den Haag, Apeldoorn en Utrecht.

Samen sterk | Vele handen maken licht(er) werk. We denken vanuit het grote geheel en bundelen onze krachten en inspanningen. We werken over grenzen heen, zijn slagvaardig en effectief.

Samen slim | Met z’n allen weten (en meten) we meer. We onderzoeken en onderbouwen onze keuzes. We delen kennis, leren van elkaar, durven te experimenteren en zijn innovatief.

Samen inspirerend | Samenwerken geeft energie. We maken waar mogelijk gebruik van bestaande netwerken. De hoeveelheid en diversiteit aan partners zorgen voor regionale impact en uitstraling.

Hoe werken wij?

  • We brengen gezamenlijk behoeftes in kaart
  • We leggen regionale verbinding en zetten acties uit
  • We boeken concrete resultaten en bouwen aan nog bredere samenwerking
  • We maken verbinding met nieuwe én bestaande netwerken en initiatieven

Onze partners

We werken actief samen met onder meer de volgende (regionale) partners: Werken in Friesland, Noorderlink, Samenwerking Noord, Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden Hogeschool, Noorderpoort, Alfa-college, REA College Groningen, Firda Friesland, Gemeente Groningen, UWV, Binnenwerk, Werk In Zicht, A+O fonds Gemeenten, A+O fonds Rijk, I-Partnerschap, Deltaflex, BZK, O&P Rijk, CIO Rijk en het Landelijk Startersprogramma.