"Deze unieke samenwerking komt voort uit intrinsieke motivatie"

Henkjan Derks is directeur Bedrijfsvoering en ICT bij het Centraal Justitieel Incassobureau en voorzitter van het dagelijks bestuur van Samenwerking Rijk Noord. Marjo Lubach en Meike Barnhard zijn duo-manager van SRN. Met z’n drieën vertellen zijn over de oorsprong van SRN en de meerwaarde van noordelijke samenwerking.

Bestuurlijk draagvlak

Henkjan: “Waar het gaat om de noordelijke arbeidsmarkt vissen we als rijksdiensten allemaal in dezelfde vijver. Vanuit dat besef zijn we in 2017 met een vijftal rijksorganisaties vorm en inhoud gaan geven aan verbinding op onderwerpen als werving en arbeidsmobiliteit. Inmiddels zijn er 28 rijkspartijen die participeren in wat Samenwerking Rijk Noord is gaan heten. Er is draagvlak in bestuurlijke zin om dit samen te doen en erin te investeren. We richten ons op dit moment op twee vraagstukken: het Rijk als aantrekkelijke werkgever in de regio en de samenwerking tussen noordelijke rijksdiensten en het onderwijsveld. Onze initiatieven plotten we op die twee zaken en onze rol daarbij is aanjagen en verbeteren.”

"We richten ons op dit moment op twee vraagstukken: het Rijk als aantrekkelijke werkgever in de regio en de samenwerking tussen noordelijke rijksdiensten en het onderwijsveld."

Beeld van een gesprekstafel met van links naar rechts: Meike Barnhard, Marjo Lubach en Henkjan Derks

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Meike: “Het is van belang dat de noordelijke arbeidsmarkt gezond blijft, dat hier interessant werk is voor mensen, dat het leuk is om hier te studeren en om je vakopleiding te volgen. Dat gaat zeker niet alleen over universitair en hbo- opgeleiden, maar ook over mbo-opgeleiden. Door samen te werken heb je als rijksdiensten ook meer impact op wat we willen bereiken in samenwerking met onderwijsinstellingen. We vinden het bijvoorbeeld belangrijk een rol te spelen in het curriculum van de opleidingen. Het mes snijdt daarbij aan meerdere kanten. Het is belangrijk talent binnen te krijgen bij de overheid dat aansluit op het werk dat we bieden. Het helpt dan als we als overheid goed zichtbaar zijn bij dat talent, want wat het werken bij grote rijksorganisaties inhoudt en welke kansen dat biedt is vaak onbekend. Daarnaast is het een maatschappelijke verantwoordelijkheid die je hebt als rijksoverheid om te investeren in onderwijs en in deze regio.”

Samen organiseren

Marjo: “Door samen te werken kun je sneller, meer meters maken. We laten dat ook zien door evenementen te organiseren samen met de rijksdiensten en allerlei partijen in ons netwerk. Zo organiseren we met onze partners Noorderlink en Werken in Friesland allerlei events die erop zijn gericht medewerkers te stimuleren in ontwikkeling te blijven en werk te maken van hun loopbaan. We werken allemaal in dezelfde arbeidsmarkt en het is logischer om bepaalde dingen te bundelen dan afzonderlijk aan te bieden.”

"We werken allemaal in dezelfde arbeidsmarkt en het is logischer om bepaalde dingen te bundelen dan afzonderlijk aan te bieden.”

Volharding

Henkjan: “Het mooie is dat we dit als SRN doen zonder formele structuren. We hebben geen ingewikkelde overeenkomsten, convenanten of structuren. We doen dit vanuit een intrinsieke motivatie om te willen samenwerken als rijksdiensten in de regio. Daarbij proberen we zo veel als mogelijk weg te blijven van allerlei administratieve rompslomp. Dat vereist wel enige volharding, maar het maakt onze samenwerking ook uniek.”