Ons verhaal: Wederkerigheid als sleutel tot succes

Als SRN willen we de noordelijke samenwerking zo vormgeven dat we een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgave in de regio. Daarnaast is samenwerking voor ons - als rijksdiensten in Noord-Nederland - een belangrijke sleutel bij het waarmaken van de ambities van het Rijk. Actuele, politieke thema’s raken het hart van de dagelijkse uitvoering van onze organisaties. Samen zetten wij ons in voor het realiseren van deze opgave, met elkaar en in verbinding met partners in de regio. 

Unieke arbeidsmarkt

De noordelijke arbeidsmarkt is uniek en staat in directe verbinding met de interne arbeidsmarkt van het Rijk in het Noorden. Door hierin als rijksdiensten gezamenlijk op te trekken, kunnen we succesvol inspelen op specifieke uitdagingen in de regio. Hiermee versterken we eveneens de regionale uitstraling van de Rijksoverheid als één aantrekkelijk werkgever. Daarnaast geven we in een groeiend netwerk van gemeenten, onderwijsinstellingen en ondernemers concreet betekenis aan de maatschappelijke opgave rondom thema’s als de ontwikkeling van de beroepspopulatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Missie Rijksoverheid

Met al onze inspanningen willen we bijdragen aan de missie van de Rijksoverheid, met hart voor de publieke zaak, integer en met kennis van zaken. Het verstevigen van de publieke dienstverlening en de relatie tussen de burger en overheid zijn in dit streven belangrijke aandachtspunten.

Kracht van samenwerking

Naast de verbinding met noordelijke rijksdiensten geloven we in de kracht van samenwerking met onze andere partners in de regio. Lees hier meer over hoe SRN als netwerkorganisatie opereert en de organisaties waar wij actief mee optrekken.