De SRN-organisatie: Raad van Participanten, Dagelijks Bestuur en Bureau SRN

SRN heeft de opdracht om de samenwerking tussen rijksdiensten in Noord-Nederland te faciliteren, te verbeteren of te versnellen. Dit doen we door de verbinding op de regionale arbeidsmarkt centraal te stellen. Het is de bedoeling dat muren tussen organisaties, binnen én buiten het Rijk, steeds meer verdwijnen (gelijkwaardig partnerschap).

SRN is van de noordelijke rijksorganisaties zélf. Namens de Raad van Participanten en in afstemming met de lijnorganisaties werkt SRN aan activiteiten en doelstellingen die in het jaarplan zijn vastgelegd. Op deze manier blijven de deelnemende organisaties betrokken en medeverantwoordelijk voor de behaalde resultaten.

Raad van Participanten

Alle noordelijke rijksdiensten (en zbo’s) kunnen deelnemen aan het SRN netwerk. De bestuurders van deelnemende organisaties bepalen gezamenlijk de koers van SRN en maken de samenwerking mogelijk. Gezamenlijk vormen zij de Raad van Participanten (RvP) van SRN. De RvP komt minimaal één keer per jaar bijeen om de koers vast te stellen en ervaringen en ontwikkelingen met elkaar te delen.

In het overzicht op deze pagina kan je zien welke organisaties participeren in de RvP.

Dagelijks Bestuur

De in de RvP deelnemende organisaties kiezen uit hun midden een Dagelijks Bestuur (DB). Het DB SRN bestaat uit ongeveer vijf leden en komt minimaal vier keer per jaar bijeen. Het DB bestaat uit een voorzitter en diverse portefeuillehouders die zijn gekoppeld aan de pijlers uit het jaarplan. Inhoudelijk leveren de DB leden een actieve bijdrage aan de voortgang van activiteiten en doelstellingen. Het DB stuurt het bureau SRN aan.

In het overzicht op deze pagina kan je zien welke organisaties zijn vertegenwoordigd in het DB.

Bureau SRN

Het bureau SRN bestaat uit medewerkers die door de RvP voor deze werkzaamheden zijn vrijgesteld. Zij zijn dagelijks bezig met de organisatie van evenementen, werken aan vernieuwing en verbetering van de samenwerking en zorgen voor verdere uitbreiding van de netwerkorganisatie. De benodigde teamcapaciteit wordt bepaald op basis van het jaarplan en de geleverde capaciteit bepaalt wat SRN kan realiseren. Afhankelijk van de rol en project wordt de termijn van de inzet van medewerkers bepaald, waarbij continuïteit van SRN bepalend is. Het bureau SRN bestaat uit management (formeel opdrachtnemer), ondersteuning, communicatie en projectleiders.

In het overzicht op deze pagina kan je zien wie er werkzaam zijn voor Bureau SRN.