Rijk en onderwijs

We willen een duurzame verbinding realiseren tussen noordelijke rijksdiensten en onderwijsinstellingen. Daarmee wordt talent voor de regio behouden, de aansluiting tussen onderwijs en werk verbeterd en dragen we bij aan de van het onderwijscurriculum. Ook beslaat deze pijler het regionaal toepassen van landelijk startersbeleid.

Doelen

  • Behoud van talent voor de regio
  • Bijdragen aan de aansluiting van onderwijs en werk
  • Ontwikkelen van onderwijscurriculum

Activiteiten

  • Realiseren van leerateliers op domeinen Juridisch en ICT
  • Realiseren van een gezamenlijk aanbod van gastdocentschappen op het ICT-domein vanuit het Rijk richting onderwijsinstellingen
  • Ontwikkelen van een leerroute informatiecentrum (klantcontact) tussen mbo en rijksdiensten
  • Bijdragen aan het landelijk Startersprogramma, inclusief een verkenning rond noordelijke pilot(s)
  • Vergroten rijksdeelname aan werkstudentprogramma Defensity College/Society College