Rijk en onderwijs

We willen een duurzame verbinding realiseren tussen noordelijke rijksdiensten en onderwijsinstellingen. Daarmee wordt talent voor de regio behouden, de aansluiting tussen onderwijs en werk verbeterd en dragen we bij aan de van het onderwijscurriculum. Ook beslaat deze pijler het regionaal toepassen van landelijk startersbeleid.

Beeld van deelnemers aan een 'Mbo meets Rijksoverheid'-bijeenkomst

Doelen

  • Behoud van talent voor de regio
  • Bijdragen aan de aansluiting van onderwijs en werk
  • Ontwikkelen van onderwijscurriculum

Activiteiten

  • Uitbouwen van ICT leeratelier Rijk (digitale toegankelijkheid) in curriculum 2024/2025 (NHL Stenden)
  • Realiseren van Juridisch leeratelier Rijk (hbo-rechten) in curriculum 2024/2025 (NHL Stenden)
  • Faciliteren van deelname door rijksdiensten aan Career Week (RUG)
  • Organiseren van 2 ‘Mbo meets Rijksoverheid’-bijeenkomsten voor de doelgroep ICT in Groningen en Leeuwarden
  • Organiseren van 2 ‘Mbo meets Rijksoverheid’-bijeenkomsten voor de doelgroep Juridisch in Groningen en Leeuwarden