Uitkomsten bekend van noordelijk onderzoek naar digitaal (thuis)werken door ICT’ers

Het onderzoek naar digitaal (thuis)werken door ICT’ers, dat de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft uitgevoerd in opdracht van Samenwerking Rijk Noord (SRN), is afgerond. De resultaten worden toegelicht tijdens een online presentatie op donderdag 8 september. Het rapport met de uitkomsten is nu al te downloaden als pdf-document.

Aan het onderzoek hebben afgelopen voorjaar meer dan vijfhonderd respondenten meegedaan. Deze deelnemers zijn voornamelijk werkzaam bij de Rijksoverheid. Zij vulden een vragenlijst in die inzoomt op persoonlijkheidsfactoren van ICT’ers (met als centrale vraag: wat past bij jou als persoon?) en werkkenmerken (wat past bij jouw werk?).

Prestatie bij thuiswerken

Persoonlijkheidsfactoren kunnen van grote invloed zijn op werkprestaties. Uit het onderzoek is gebleken dat als iemand vanuit zichzelf consciëntieus is, dit zijn prestatie tijdens thuiswerken ten goede komt. Daarbij is autonomie positief gelinkt aan prestatie, wat betekent dat medewerkers die meer autonomie ervaren beter presteren.

Stereotypen weerlegd

Verder kunnen op basis van het onderzoek stereotypen als “alle ICT’ers zijn introvert” en “alleen introverte medewerkers willen thuiswerken” worden weerlegd. Daarbij is gebleken dat de mate waarin een ICT’er introvert is niets lijkt te zeggen (positief óf negatief) over zijn houding tegenover thuiswerken. Andere factoren, zoals consciëntieus zijn of de hoeveelheid afleiding in huis, hebben een veel grotere impact – zowel op de houding jegens thuiswerken als op de prestaties.

Hoeveelheid uren

Uit de resultaten komt naar voren dat ICT’ers gemiddeld tweederde van hun totale werkuren per week vanuit huis zouden willen werken. De precieze hoeveelheid verschilt per individu, functie en locatie. Voorwaarden die aan het thuiswerken worden gesteld, zijn een afleidingsvrije ruimte en de beschikking over goed materiaal.

Beeld van een hand die een mobiele telefoon vasthoudt met de tekst 'Digitaal thuiswerken door ICT'ers'

Voordelen en aandachtspunten

Als voordelen van thuiswerken noemen de respondenten vooral de verminderede reistijd en de verhoogde productiviteit. Daarnaast zijn er punten van aandacht benoemd. Zo is men begaan met het behoud van binding met de organisatie en het signaleren van eenzaamheid. Ook wordt aandacht gevraagd voor het aantrekkelijker maken van het kantoor.

Binden en boeien van ICT-talent

Bovenstaande bevindingen en andere uitkomsten zijn toegelicht in het rapport. Het onderzoek is bedoeld om inzicht te verkrijgen en handvatten te bieden teneinde thuiswerken in de nabije toekomst succesvol te blijven organiseren. In brede zin moeten de uitkomsten van het onderzoek voorzien in de behoefte van noordelijke rijksorganisaties om beter te weten hoe ze ICT-talent kunnen binden en boeien.

Meld je aan!

Op donderdag 8 september (9.30-10.30 uur) worden tijdens een online presentatie de uitkomsten het onderzoek naar digitaal (thuis)werken door ICT’ers nader toegelicht. Aanmelden voor deze sessie kan door een mail te sturen naar samenwerkingrijknoord@dictu.nl. Met vragen over het onderzoek kun je ook terecht bij Kirsten Gringhuis en Laurens Nijp.