Programma online van noordelijke activiteiten tijdens Week van de Diversiteit

In de week van 3 tot en met 7 oktober vindt de Week van de Diversiteit plaats. Noorderlink en Samenwerking Rijk Noord (SRN) organiseren ook dit jaar de activiteiten in de noordelijke regio. Het programma, met informatie over sessies en aanmeldopties, staat inmiddels grotendeels online op de website van Noorderlink.

De Week van de Diversiteit is bedoeld voor meerdere doelgroepen waaronder managers, HR-adviseurs en medewerkers. De workshops, seminars en presentaties worden gerealiseerd met medewerking vanuit onder meer het Meldpunt Discriminatie Groningen en Hanzehogeschool Groningen.

Deelname vanuit het Rijk

Daarnaast doen aan de noordelijke inspanningen vertegenwoordigers van in totaal vier rijkspartijen mee. Tijdens het event zijn er actieve bijdragen vanuit de Dienst Terugkeer en Vertrek, Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk, Belastingdienst en het project ‘Op naar de 25.000 banen’ dat met ondersteuning van diverse ministeries in het leven is geroepen om werkgevers te ondersteunen bij het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking. Ook Onbeperkte Denkers, een beweging die inclusie op de werkvloer stimuleert, biedt workshops aan.

Gevarieerd programma

De regionale activiteiten tijdens de Week van de Diversiteit vormen tezamen een gevarieerd programma dat is te vinden op de website van Noorderlink. Bewust is gekozen voor een relatief kleine opzet met het accent op online initiatieven, waarbij organisaties in de regio vooral ook zelf de ruimte hebben om een eigen invulling aan het event te geven.

Beeld van silhouetten van mensen in diverse kleuren met de tekst 'Week van de Diversiteit'

Aantrekkelijk werkgeverschap

Het thema diversiteit en inclusie is een belangrijk onderdeel van het aantrekkelijk werkgeverschap dat de Rijksoverheid conform het Strategisch Personeelsplan Rijk 2025 voorstaat. Gelet hierop investeert SRN in actieve participatie vanuit de rijksorganisaties in de regio en faciliteert de verbinding met de mede-organiserende partijen in het Noorden.

Meer weten?

Het doel van het evenement is het bereiken van meerdere doelgroepen en organisaties en het verbreden en verrijken van hun kijk op diversiteit en inclusie. Wil je meer weten van de inspanningen van SRN op de onderwerpen diversiteit, inclusie en arbeidsparticipatie? Neem dan contact op met Tanja de Haan.