Speciaal voor overheidsmedewerkers in het Noorden: meld je aan voor de 5G-masterclass!

Op donderdag 6 oktober, van 14.30 tot 17.00 uur, vindt in de TechHub in Assen de masterclass ‘5G – Wat komt er op ons af?’ plaats. De bijeenkomst is gericht op medewerkers die werkzaam zijn voor de overheid in Noord-Nederland.

Doel van de bijeenkomst is om deelnemers te informeren over de impact van 5G op het werk van (rijks)organisaties. Daarmee is de masterclass in het bijzonder geschikt voor bestuurders, beleidsmakers, innovatiemanagers en adviseurs van gemeenten, provincies, rijksdiensten en andere overheden.

Komst van 5G

Net zoals andere branches hebben te anticiperen op de komst van 5G, heeft ook de overheid te maken met het effect van deze ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan wat er allemaal op een gemeente afkomt rondom 5G en wat de impact is op regionale netwerken. Deze (en meer) onderwerpen komen aan bod tijdens de masterclass.

Tijdens de sessie op 6 oktober zal Peter Rake van 5Groningen aftrappen met een introductie over 5G: wat is het precies, hoe werkt het en welke toepassingen zijn er?  Vervolgens zal Louwrens Wemekamp van Agentschap Telecom de deelnemers meenemen in (de uitrol van) het antennebeleid.

Beeld van de kaart van Nederland met het Noorden uitgelicht met de tekst 'Noordelijke 5G-masterclass'

Break-out sessies

Na deze twee keynotesprekers kunnen bezoekers kiezen voor één van de break-out sessies die worden verzorgd door Rudolf van der Berg van Vereniging van Nederlandse gemeenten en Esmeralda Top van Provincie Drenthe over de digitaliseringsagenda. De bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Regionaal initiatief

De masterclass is een initiatief van 5Groningen en wordt georganiseerd samen met Economic Board Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Vereniging van Groninger Gemeenten, Vereniging van Drentse Gemeenten, Vereniging van Friese gemeenten, I-Partnerschap en Samenwerking Rijk Noord (SRN).

Meld je aan!

Aanmelden voor het event kan via de website van 5Groningen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Op 1 december vindt een tweede masterclass plaats over de impact van 5G op de samenleving. Via de SRN-bedrijfspagina op LinkedIn houden we je op de hoogte over deze vervolgsessie.