Eerste Raad van Participanten biedt kansen op bredere noordelijke samenwerking

Vertegenwoordigers van veertien noordelijke rijksdiensten namen vorige week deel aan de eerste editie van de Raad van Participanten (RvP). Tijdens deze bijeenkomst in het Drents Museum in Assen, georganiseerd door Samenwerking Rijk Noord (SRN), verkenden zij de mogelijkheden tot nadere noordelijke verbinding.

De RvP is een volgende stap in de ontwikkeling van SRN. Het geeft aangesloten bestuurders van noordelijke rijksdiensten de kans om actief te participeren en mee te beslissen over waar de samenwerking in de regio over moet gaan. Deelnemers aan de RvP, waaronder de leden van het huidige Dagelijks Bestuur (DB), zullen twee keer per jaar bijeenkomen en samen de koers van SRN bepalen en mogelijk maken.

Deelnemende organisaties

De veertien rijkdiensten die vorige week bij de RvP waren vertegenwoordigd, zijn: Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), Openbaar Ministerie (OM), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Rijkswaterstaat (RWS), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Agentschap Telecom (AT), Belastingdienst/Belastingtelefoon, Dienst Justitiële Inrichtingen, Doc-Direkt, Instituut Mijnbouwschade Groningen, Douane, Rechtbank Noord-Nederland, RDW en Politie Noord-Nederland.

Toekomstbeelden

De eerste bijeenkomst stond vooral in het teken van kennismaken en het nader verkennen van elkaars toekomstbeelden. Het gesprek hierover werd gefaciliteerd door Loes Damhof van Hanzehogeschool Groningen. Mede dankzij haar expertise kwam het tot een boeiende interactie. Loes is vernieuwer en pionier in het hoger onderwijs. Ze ontving een ‘UNESCO Chair’ voor de implementatie van Futures Literacy, een methodiek om de toekomst te gebruiken om het heden te heroverwegen.

Collagebeeld van Drents Museum, een vergaderzaal en deelnemers aan de eerste bijeenkomst van de Raad van Participanten

Nieuwe DB-leden

Daarnaast werd tijdens de RvP formeel bekend gemaakt dat het Dagelijks Bestuur van SRN wordt uitgebreid. Marjan Bakker van RVO en Martijn Meijers van AT (vanaf 1 januari: Rijksinspectie Digitale Infrastructuur) versterken per direct het DB dat verder wordt bemenst door voorzitter Henkjan Derks (CJIB), Angelique de la Cousine (OM), Wim Westerbeek (DUO) en Wim Cnossen (RWS).

Vervolg

In januari zal SRN in individuele afstemming met alle deelnemers afspraken maken over (definitieve) deelname aan de RvP. Ook wordt dan bezien op welke manier elke rijksorganisatie kan bijdragen aan SRN, in de vorm van financiële middelen of het leveren van personele capaciteit.

Meer weten?

Heb je vragen over de Raad van Participanten of wil je aanvullende informatie over dit initiatief? Neem dan contact op met Marjo Lubach.