Raad van Participanten SRN officieel van start met veertien rijksdiensten

Op donderdag 25 mei is een formele start gemaakt met de Raad van Participanten (RvP) van Samenwerking Rijk Noord (SRN). De bijeenkomst vond plaats in het gebouw van Doc-Direkt in Winschoten.

Bestuurders van veertien rijksorganisaties hebben zich gecommitteerd aan deelname, te weten: Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), Openbaar Ministerie (OM), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Rijkswaterstaat (RWS), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI), Belastingdienst/BelastingTelefoon Groningen en Leeuwarden, Dienst Justitiële Inrichtingen, Doc-Direkt, Dienst ICT Uitvoering, Instituut Mijnbouwschade Groningen, Douane Groningen, Rechtbank Noord-Nederland en Politie (Eenheid Noord-Nederland).

Vooruitkijken

De bijeenkomst in Winschoten had door het startmoment een feestelijk karakter. Samen keken de deelnemers ook alvast vooruit. In gesprek met elkaar werden vanuit de huidige koers, met de centrale pijlers ‘Rijk als werkgever’ en ‘Rijk & Onderwijs’, nieuwe accenten en mogelijkheden besproken en verkend.

Draagvlak

Met de start van de RvP is een volgende stap gezet in de ontwikkeling van netwerkorganisatie SRN. De RvP zorgt in vele opzichten voor een breder draagvlak voor verbinding in het Noorden, tussen de rijksdiensten onderling en van daaruit met andere partners in de regio. De deelnemende organisaties bepalen gezamenlijk de koers van SRN en maken de samenwerking mogelijk.

Beeld van twee champagneglazen tegen de achtergrond van het gebouw van Doc-Direkt in Winschoten met de tekst 'Raad van Participanten SRN van start'

Uitgangspunt

Belangrijk uitgangspunt bij deze samenwerking is dat SRN van de noordelijke rijksorganisaties zélf is. Namens de RvP en in afstemming met de diverse onderdelen werkt SRN aan activiteiten en doelstellingen die in het jaarplan zijn vastgelegd. Op deze manier blijven de deelnemende organisaties betrokken en medeverantwoordelijk voor de te behalen resultaten.

Twee keer per jaar

Deelnemers aan de RvP, waaronder de leden van het huidige Dagelijks Bestuur (DB), zullen twee keer per jaar bijeenkomen. Het DB wordt gevormd door voorzitter Henkjan Derks (CJIB), Angelique de la Cousine (OM), Marjan Bakker (RVO), Martijn Meijers (RDI), Wim Westerbeek (DUO) en Wim Cnossen (RWS).

Meer weten?

De volgende bijeenkomst van de RvP is op donderdag 30 november. Heb je vragen over de RvP? Of heb je namens jouw organisatie interesse in deelname? Neem contact op met Marjo Lubach.