Noordelijke partijen starten ICT leeratelier Sustainable Public Services met kick-off op 4 september

Op dinsdag 4 september vindt in Emmen de kick-off plaats rond het ICT leeratelier Sustainable Public Services (SPS) van NHL Stenden Hogeschool. De realisatie van dit leeratelier wordt ondersteund door I-partnerschap en gefaciliteerd door Samenwerking Rijk Noord (SRN).

Bij de ontwikkeling van het leeratelier, dat begint met het project digitale toegankelijkheid, zijn drie noordelijke rijksdiensten betrokken: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en RDW.

Samen optrekken

De ambitie is om bij deze samenwerking tussen NHL Stenden Hogeschool en (rijks)organisaties in de regio op termijn meer partijen aan te laten haken, waaronder andere overheden. Het ICT leeratelier SPS verbindt de overheid en het onderwijs door samen op te trekken bij de beantwoording van complexe IT-vraagstukken.

Beeld van een laptop en mobiele telefoon met daarbij de tekst 'Kick-off ICT leeratelier op 4 september'

Oplossingen

Digitale toegankelijkheid is een goed voorbeeld van een dergelijk vraagstuk. Wie op Google zoekt naar  “digitale toegankelijkheid” vindt talloze richtlijnen waaraan digitale uitingen moeten voldoen. Een deel van de digitale uitingen van de overheid voldoet hier nog niet aan. In het leeratelier gaan studenten samen met vertegenwoordigers van DUO, CJIB en RDW werken aan oplossingen om de digitale toegankelijkheid te verbeteren.

Projectuitvoering

De kick-off op 4 september vindt plaats in Growing Emmen, waar het leeratelier SPS is gevestigd. Alle betrokken partners zullen samen met de studenten en begeleidende docenten hierbij aanwezig zijn. Tijdens de projectuitvoering worden de resultaten periodiek aan de partners gepresenteerd. Studenten leren op deze wijze een project te draaien en maken kennis met het Rijk als interessante opdrachtgever en werkgever. Gedurende de projectuitvoering vindt de verdere ontwikkeling van het ICT leeratelier SPS plaats.

Meer weten?

Wil je aanvullende informatie over het leeratelier of de samenwerking van noordelijke rijksdiensten met het onderwijsveld op het ICT-domein? Neem dan contact op met Margreet Beverwijk.