Noordelijke organisaties verzorgen uiteenlopende activiteiten tijdens Week van Diversiteit & Inclusie

In de week van 2 tot en met 6 oktober vindt de Week van Diversiteit & Inclusie plaats. In dit kader organiseren Noorderlink, Stedelijk Netwerk Diversiteit en Samenwerking Rijk Noord (SRN) enkele aansprekende activiteiten in de noordelijke regio.

Het doel van het evenement is het verrijken van de kijk op en aanpak van diversiteit en inclusie. De activiteiten in Noord-Nederland zijn bedoeld voor een breed (rijks)publiek waaronder managers en HR-adviseurs van aangesloten organisaties.

Workshops

Tijdens de Week van Diversiteit & Inclusie kunnen geïnteresseerde noorderlingen meedoen aan (online) bijeenkomsten waaronder de masterclass Jobcarving & jobcrafting en de workshop Inclusief leiderschap. Tijdens een bijeenkomst bij de Dienst Uitvoering Onderwijs in Groningen zal Jacqueline Lycklama à Nijeholt (Dienst Terugkeer en Vertrek) een filosofische dialoog faciliteren. Het gehele programma, met informatie over sessies en aanmeldopties, staat op de website van Noorderlink.

Verbinding in de regio

Voor vertegenwoordigers van organisaties die deelnemen aan het door SRN en Noorderlink gefaciliteerde Platform Diversiteit & Inclusie wordt een rondgang per bus langs noordelijke organisaties georganiseerd. Tijdens de toer worden onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de provincie Drenthe en het bouwbedrijf SPT-Noord bezocht, waarbij het begeleiden van statushouders naar werk centraal staat. Deze rondgang draagt bij aan de verbinding in de regio rond diversiteit en inclusie, mede doordat organisaties elkaar actief opzoeken.

Beeld van een regenboog en een hand met een hart met daarbij de tekst 'Week van Diversiteit en Inclusie'

Aantrekkelijk en inclusief werkgeverschap

Het thema diversiteit en inclusie is een belangrijk onderdeel van het aantrekkelijk en inclusief werkgeverschap dat de Rijksoverheid conform het Strategisch Personeelsplan Rijk 2025 voorstaat. Gelet hierop investeert SRN in actieve participatie vanuit de rijksorganisaties in de regio en faciliteert SRN de samenwerking met andere partijen in het Noorden.

Meer weten?

Wil je meer weten over de noordelijke rijksbijdrage aan dit evenement? Of over de inspanningen van SRN op de onderwerpen diversiteit, inclusie en arbeidsparticipatie? Neem dan contact op met Tanja de Haan.