Elf rijksdiensten op vernieuwd rijksoverheidsplein tijdens Noordelijke Banenbeurs op 8 en 9 maart

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 maart vindt in Martiniplaza (Groningen) de Noordelijke Banenbeurs plaats. Tijdens het evenement zullen elf rijksorganisaties uit de regio één rijksoverheidsplein vormen.

Deze gezamenlijke deelname van rijksorganisaties wordt onder het motto Samen sterk, slim en inspirerend door Samenwerking Rijk Noord (SRN) gestimuleerd. Hiermee wordt het imago van de Rijksoverheid als één aantrekkelijk werkgever in Noord-Nederland versterkt en uitgedragen. Ook komt de veelzijdigheid van werken voor het Rijk goed tot uiting.

Vernieuwd plein

Op basis van de ervaringen tijdens eerdere edities is het rijksoverheidsplein verbeterd en aangepast aan de wensen van de deelnemende organisaties. Zo zijn de namen van de organisaties duidelijker zichtbaar en hebben de rijksdiensten nu meer mogelijkheden om het karakter van hun organisatie voor het voetlicht te brengen. Collega’s van SRN helpen op hun beurt om mensen zoveel als mogelijk te enthousiasmeren het rijksoverheidsplein te bezoeken.

Deelnemende organisaties

Het plein wordt gevormd door de volgende rijksorganisaties: Belastingdienst, Centraal Justitieel Incassobureau, Dienst Terugkeer en Vertrek, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Immigratie- en Naturalisatiedienst, Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), Nationaal Coördinator Groningen (NCG), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Openbaar Ministerie, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Rijksinspectie Digitale Infrastructuur.

Beeld van twee rijksmedewerkers tijdens een eerdere editie van de Noordelijke Banenbeurs met daarbij de tekst 'Noordelijke Banenbeurs 2024'

Loopbaankansen

Bezoekers van de beurs, die bekend staat als hét carrière event van de regio, kunnen in gesprek met vertegenwoordigers van genoemde organisaties. Op deze manier krijgen de bezoekers een gedegen beeld van de loopbaan- en ontwikkelkansen bij het Rijk in de regio. DUO, IMG, NCG en NVWA verzorgen op beide beursdagen ook nog een workshop.

Behoud van talent

De noordelijke rijksorganisaties staan met elkaar voor de opgave om in de regio kwalitatief sterke en betrokken medewerkers aan te trekken en te behouden. Dit is mede van belang voor het borgen van de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger. De gezamenlijke deelname aan de Noordelijke Banenbeurs draagt bij aan deze ambitie.

Meer weten?

Heb je vragen over het event of over de deelname van rijksdiensten? Neem dan contact op met Harry Stuut.