Noordelijk IT-Empowerment Event op 3 juli voor vrouwen in de ICT

Op woensdag 3 juli vindt in De Biotoop (Vleugel F) in Haren voor de eerste keer het IT-Empowerment Event plaats. Het evenement, georganiseerd door Samenwerking Rijk Noord (SRN), is primair gericht op vrouwen in Noord-Nederland die werkzaam zijn in de ICT. Daarnaast is een ieder die zich inzet voor diversiteit op de ICT-werkvloer van harte welkom.

Het event is een initiatief van de werkgroep IT-Empowerment van SRN, die eerder dit voorjaar met succes een sessie faciliteerde over de impact van diversiteit in de wereld van technologie tijdens het ICT-event van Connect.frl in Leeuwarden.

Belang van diversiteit

Met het organiseren van het IT-Empowerment Event wil SRN bijdragen aan het bewustzijn over en het belang van diversiteit binnen het IT-domein. Doel voor de langere termijn is om vrouwelijke IT-talenten te interesseren voor de uiteenlopende IT-werkzaamheden bij noordelijke rijksorganisaties én om ze voor de regio te behouden.

Effect op een heel team

“Diversiteit is in het belang van iedereen”, vertelt Margreet Beverwijk, projectmanager bij SRN en lid van de werkgroep IT-Empowerment. “Het gaat dus niet alleen om de vrouwen zelf, maar zeker ook om het effect op een team of organisatie als geheel. Onderzoek heeft uitgewezen dat een goede balans tussen mannelijke en vrouwelijke eigenschappen helpt om het beste uit een team te halen. Diversiteit heeft impact op zaken als werkplezier en productiviteit, maar eveneens op de kwaliteit omdat vanuit meerdere invalshoeken en perspectieven aan producten wordt gewerkt.”

Vakinhoudelijke sessies

Margreet: “We willen echter niet alleen stilstaan bij het thema diversiteit. Om deze bijeenkomst extra interessant te maken, worden drie vakinhoudelijk boeiende sessies georganiseerd. In dat kader zijn we ook erg blij dat Marloes Pomp de keynote voor haar rekening wil nemen. Marloes is vicevoorzitter van het European AI Forum en verantwoordelijk voor vele Blockchain-, AI- en tech-projecten. Daarnaast zullen twee actuele break-out sessies worden verzorgd. Daar communiceren we gauw meer over.”

Beeld van een billboard met daarbij de tekst 'Vrouwen in de ICT in Noord-Nederland'

Netwerk

“Tot slot  willen we graag dat het evenement voorziet in een start van een vrouwelijk IT-netwerk in de regio”, aldus Margreet. “Veel vrouwen hebben geen vrouwelijke collega’s binnen hun team, terwijl het wel fijn is om daarmee te kunnen sparren. In het programma voor 3 juli zal er volop ruimte worden opgenomen om deelnemers de kans te geven met elkaar in contact te komen en werk te maken van hun persoonlijke netwerk.”

Jaarplan

Het organiseren van het event is een van de activiteiten waarmee SRN handen en voeten geeft aan het thema ‘Vrouwen in de ICT’, zoals benoemd in het SRN-jaarplan 2024. Samen met de bij SRN aangesloten rijksorganisaties zal de werkgroep IT-Empowerment toetsen of en welke initiatieven opportuun zijn om in de toekomst op te pakken.

Meer weten?

Aanvullende informatie over het programma van 3 juli volgt binnenkort. Hou hiervoor onze website en de bedrijfspagina van SRN op LinkedIn in de gaten. Heb je nu al vragen over het IT-Empowerment Event? Neem dan contact op met Margreet Beverwijk.