‘Mbo meets Rijksoverheid’ op 22 mei in Leeuwarden voor studenten op juridisch gebied

Op woensdag 22 mei vindt bij Firda in Leeuwarden een bijeenkomst plaats onder de noemer 'Mbo meets Rijksoverheid', gericht op mbo-studenten op juridisch gebied. De bijeenkomst wordt gefaciliteerd door Samenwerking Rijk Noord (SRN).

Het event is organisatorisch gezien in meerdere opzichten bijzonder. Het is de eerste keer dat in Leeuwarden een ‘Mbo meets’-sessie wordt georganiseerd. Daarnaast is het een primeur dat SRN in samenwerking met Firda (voorheen: Friesland College en ROC Friese Poort) een event host.

Juridische opleiding

De bijeenkomst is bedoeld voor Firda-studenten die een opleiding volgen in het juridische werkveld, zoals mbo-recht of een juridisch-administratieve opleiding. Tevens zijn BBL-studenten (studenten die een Beroepsbegeleidende Leerweg volgen) van harte welkom.

Kennismaking

De deelnemers kunnen op 22 mei kennismaken met de werkzaamheden en loopbaanmogelijkheden bij zes noordelijke rijksdiensten en -onderdelen: Belastingdienst/Belastingtelefoon, Belastingdienst/Particulieren, Centraal Justitieel Incassobureau, Dienst Toeslagen, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en Rechtbank Noord-Nederland.

Beeld van een student in een bibliotheek met daarbij de tekst 'Mbo meets Rijksoverheid Juridisch'

Programma

De nadere invulling van het programma van de ‘Mbo meets Rijksoverheid’-bijeenkomst wordt binnenkort met de doelgroep zelf vormgegeven. De insteek is om er een actieve sessie van te maken die aansluit bij de wensen en behoeften van de studenten, met veel ruimte voor gesprek en interactie.

Verbinding in de regio

Het event is één van de initiatieven waarmee SRN de verbinding tussen noordelijke rijksdiensten en onderwijsinstellingen wil verbeteren. Doelen die hierbij worden nagestreefd, zijn het behoud van talent voor de regio en het vergroten van de aansluiting tussen onderwijs en werk. Door het contact met studenten wordt het Rijk ook zichtbaarder als aantrekkelijke werkgever in het Noorden.

Meer weten?

Heb je vragen over deze bijeenkomst of ben je benieuwd hoe SRN de regionale samenwerking op juridisch gebied tussen rijksdiensten en onderwijsinstellingen faciliteert? Neem contact op met Tanja de Haan.