SRN: noordelijke rijksdiensten pakken rol in spreidingsplan rijkswerkgelegenheid

Samenwerking Rijk Noord (SRN) gaat samen met partners in Noord-Nederland aan de slag met het formuleren van een gezamenlijk perspectief op de regio. Doel is hiermee bij te dragen aan het plan van minister De Jonge (Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties) om de spreiding van rijksdiensten en rijkswerkgelegenheid over het hele land te bevorderen.

Vorige week gaf de minister in een kamerbrief aan in de toekomst het belang van de regio zwaarder mee te willen laten wegen. Om concrete invulling te geven aan een betere spreiding van rijksdiensten en rijkswerkgelegenheid gaat de minister in gesprek met regionale bestuurders en netwerken.

SRN als voorbeeld

In de kamerbrief noemt de minister Samenwerking Rijk Noord “illustratief voor een dergelijk netwerk” en “een goed voorbeeld van hoe het Rijk door interdepartementale samenwerking in de regio regionale verbinding en draagvlak realiseert.”

Samenwerking Rijk Noord zet in op onderlinge samenwerking tussen de betrokken rijksdiensten en met andere overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers in de regio. Het gaat daarbij onder meer om activiteiten gericht op het vergroten van de zichtbaarheid van de Rijksoverheid als aantrekkelijke werkgever in de regio. SRN is een goed voorbeeld van hoe het Rijk door interdepartementale samenwerking in de regio regionale verbinding en draagvlak realiseert.

~ Kamerbrief over aanpak spreiding van rijksdiensten en rijkswerkgelegenheid

Unieke netwerkorganisatie

We zijn vereerd dat SRN in de brief op deze manier wordt genoemd. Steeds meer realiseren we ons dat SRN een unieke netwerkorganisatie is waarin de samenwerking tussen rijksdiensten wordt vormgegeven in actieve verbinding met de regio. Des te mooier is dat we dit inmiddels doen met  meer dan twintig aangesloten rijksorganisaties en samen met talloze (noordelijke) partners.

Beeld van minister Hugo de Jonge met daarbij de tekst 'Kamerbrief spreiding rijksdiensten'

Eerste stap

De komende tijd pakken we dan ook graag de handschoen op door te werken aan een gezamenlijk toekomstperspectief voor de regio, dat kan dienen als uitgangspunt voor de verdere plannen rond de spreiding van rijksdiensten en rijkswerkgelegenheid. Niet voor niets benoemt het kabinet in de kamerbrief “het inventariseren van de ambities en het beoogde toekomstperspectief van een regio” als eerste belangrijke stap.

Meer weten?

De kamerbrief wordt donderdag 16 mei besproken in het debat van de vaste Kamercommissie van BZK over Regio’s en grensoverschrijdende samenwerking. Het document is hier te downloaden. Algemene vragen over de kamerbrief worden beantwoord door de woordvoerder van de minister. Heb je vragen aan SRN hierover? Stel ze aan Meike Barnhard of Anneke Kok.