Noordelijke rijksdiensten en NHL Stenden Hogeschool werken toe naar juridisch leeratelier Rijk

De samenwerking tussen noordelijke rijksorganisaties en NHL Stenden Hogeschool op het juridisch domein krijgt steeds meer vorm. Gefaciliteerd door Samenwerking Rijk Noord (SRN) staat op 4 oktober een inspiratiesessie op de rol voor juridische managers bij het Rijk, met het oog op de ontwikkeling van een juridisch leeratelier Rijksoverheid voor studenten hbo-rechten.

Met het leeratelier dragen de rijksdiensten bij aan het onderwijscurriculum; het onderwijs kan zo beter aansluiten op wat nodig is in het (rijks)werkveld. Het atelier geeft studenten meer inzicht in de juridische uitdagingen waar rijksorganisaties mee te maken hebben en de dilemma’s die hierbij komen kijken. Tegelijkertijd biedt het studenten de kans om een netwerk op te bouwen met potentiële (rijks)werkgevers in de regio. Andersom geldt dat de rijksdiensten op deze manier kunnen bijdragen aan het behoud van talent in de regio.

Rijksthema's

Tijdens de inspiratiebijeenkomst in het najaar zullen thema’s worden geïdentificeerd die voor de Rijksoverheid belangrijk zijn en tegelijkertijd bruikbaar voor het leeratelier. Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en Immigratie- en Naturalisatiedienst werken op dit moment al samen met NHL Stenden Hogeschool. Deze partijen zullen tijdens de inspiratiebijeenkomst hun ervaringen delen naar aanleiding van diverse samenwerkingsactiviteiten zoals bijvoorbeeld gastlessen in de achterliggende periode.

Beeld van pratende studenten met daarbij de tekst 'Juridisch leeratelier Rijksoverheid'

Casusopdracht

Zo verzorgde het CJIB begin juni een casusopdracht voor studenten. Emily Veeman, jurist bij het CJIB, was met enkele van haar collega’s betrokken bij deze bijeenkomst. Emily: “Dat was erg leuk om te doen. Deze samenwerking en de wisselwerking met studenten is een echte toevoeging aan mijn vak. Je merkt dat studenten met een frisse blik naar een casus kijken, dat zorgt ervoor dat je eigen geest ook weer wordt gescherpt.”

Inhoudelijke pijler

Het ontwikkelen van een duurzame relatie tussen Rijk en Onderwijs is voor SRN één van de inhoudelijke pijlers. Gelet hierop wordt door SRN al langer geïnvesteerd in de verbinding tussen rijksdiensten en het onderwijsveld. De doelen die we hierbij nastreven zijn het behoud van talent voor de regio, bijdragen aan de ontwikkeling van het regionale onderwijscurriculum en een betere aansluiting tussen werk en onderwijs in Noord-Nederland.

Meer weten?

Wil je meer weten over de SRN-inspanningen op het thema ‘Rijk & Onderwijs’ op het juridisch domein? Of heb je namens jouw organisatie interesse in deelname aan de bijeenkomst op 4 oktober? Neem dan contact op met Tanja de Haan.