Justid treedt als zestiende noordelijke rijksdienst toe tot Raad van Participanten SRN

De Justitiële Informatiedienst (Justid) treedt toe tot de Raad van Participanten (RvP) van Samenwerking Rijk Noord (SRN). Daarmee zijn nu zestien noordelijke rijksdiensten in de RvP vertegenwoordigd.

De RvP is dit voorjaar officieel van start gegaan en zorgt in vele opzichten voor een breder draagvlak voor verbinding in het Noorden, tussen de rijksdiensten onderling en van daaruit met andere partners in de regio. De deelnemende organisaties bepalen gezamenlijk de koers van SRN en maken de samenwerking mogelijk.

Deelnemende organisaties

Namens Justid zal Henk Brouwer (directeur Ketenvoorzieningen en Innovatie) plaatsnemen in de RvP. De andere noordelijke rijksorganisaties die in de RvP zijn vertegenwoordigd, zijn: Centraal Justitieel Incassobureau, Openbaar Ministerie, Dienst Uitvoering Onderwijs, Rijkswaterstaat, Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Dienst Justitiële Inrichtingen, Dienst Vervoer en Ondersteuning, Belastingdienst/BelastingTelefoon Groningen en Leeuwarden, Doc-Direkt, Dienst ICT Uitvoering, Instituut Mijnbouwschade Groningen, Douane Groningen, Rechtbank Noord-Nederland en Politie (Eenheid Noord-Nederland).

Beeld van een handdruk met daarbij de tekst 'Justid in Raad van Participanten SRN'

Uitgangspunt

Belangrijk uitgangspunt bij de samenwerking in de RvP is dat SRN van de noordelijke rijksorganisaties zélf is. Namens de RvP en in afstemming met de diverse onderdelen werkt SRN aan activiteiten en doelstellingen die in het jaarplan zijn vastgelegd. Op deze manier blijven de deelnemende organisaties betrokken en medeverantwoordelijk voor de te behalen resultaten.

Meer weten?

De eerstvolgende bijeenkomst van de RvP is op donderdag 30 november. Heb je vragen over de RvP? Of heb je namens jouw organisatie interesse in deelname? Neem contact op met Marjo Lubach.