P-Direkt treedt toe: achttien noordelijke rijksdiensten in Raad van Participanten SRN

P-Direkt is toegetreden tot de Raad van Participanten (RvP) van Samenwerking Rijk Noord (SRN). Daarmee zijn nu achttien noordelijke rijksdiensten in de RvP vertegenwoordigd.

Afgelopen voorjaar is de RvP officieel van start gegaan. De RvP zorgt voor een breder draagvlak voor samenwerking in het Noorden, tussen de rijksdiensten onderling en van daaruit met andere partners in de regio. De deelnemende organisaties bepalen gezamenlijk de koers van SRN en maken de samenwerking mogelijk. De toetreding van P-Direkt past bij de ambitie van SRN om in 2024 de aansluiting van organisaties en medewerkers in de regio Zwolle te vergroten.

Deelnemende organisaties

Naast P-Direkt zijn de volgende noordelijke rijksorganisaties in de RvP vertegenwoordigd: Belastingdienst/BelastingTelefoon (Groningen en Leeuwarden), Centraal Justitieel Incassobureau, Dienst ICT Uitvoering, Dienst Justitiële Inrichtingen, Dienst Uitvoering Onderwijs, Dienst Vervoer en Ondersteuning, Doc-Direkt, Douane Groningen, Instituut Mijnbouwschade Groningen, Justitiële Informatiedienst, Openbaar Ministerie, Politie (Eenheid Noord-Nederland), RDW, Rechtbank Noord-Nederland, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Rijksinspectie Digitale Infrastructuur en Rijkswaterstaat.

Beeld van een ondertekening van een contract met daarbij de tekst 'P-Direkt in Raad van Participanten SRN'

Uitgangspunt

Belangrijk uitgangspunt bij de samenwerking in de RvP is dat SRN van de noordelijke rijksorganisaties zélf is. Namens de RvP en in afstemming met de diverse onderdelen werkt SRN aan activiteiten en doelstellingen die in het jaarplan zijn vastgelegd. Op deze manier blijven de deelnemende organisaties betrokken en medeverantwoordelijk voor de te behalen resultaten.

Meer weten?

Op donderdag 30 november komt de RvP bijeen in het kader van het SRN-jaarplan voor 2024. Heb je vragen over de RvP? Of heb je namens jouw organisatie interesse in deelname? Neem contact op met Marjo Lubach.