SRN jaarplan 2024: Doorontwikkeling koers met focus op nieuwe doelgroepen

Het jaarplan van Samenwerking Rijk Noord (SRN) voor 2024 is vorige week in ons netwerk verspreid en gedeeld. Het document, dat eerder door het Dagelijks Bestuur (DB) van SRN werd vastgesteld, is hier te downloaden.

Het komende jaar zal SRN zich onverminderd inzetten voor de onderlinge samenwerking van rijksdiensten en partners in de regio. Onder het motto Samen sterk, slim en inspirerend blijven we ons richten op de twee inhoudelijke pijlers ‘Rijk als werkgever’ en ‘Rijk & Onderwijs’. We zijn erg  blij dat we dit in steeds meer gezamenlijkheid kunnen doen, getuige ook de achttien rijksorganisaties die inmiddels bij de Raad van Participanten (RvP) van SRN zijn aangesloten.

Doelgroepen

Nieuw in 2024 is de nadruk op de doelgroepen Administratief/Uitvoerend en Veiligheid. Samen met de (rijks)organisaties in ons netwerk gaan we kijken waar voor deze doelgroepen de gezamenlijke behoefte ligt en welke acties kunnen worden ingezet. Verder blijven we uiteraard investeren in de doelgroepen ICT en Juridisch, waarvoor we de bestaande netwerken en gremia verder willen uitbreiden en versterken.

Regio Zwolle

Nieuw is eveneens de focus op de regio Zwolle en het vergroten van de betrokkenheid van deze regio bij de doelen en activiteiten van SRN. Met de reeds aangehaakte Zwolse partijen   willen we kijken hoe we organisaties en medewerkers beter kunnen aanhaken.

Beeld van een bureau met daarop het SRN-jaarplan 2024 met daarbij de tekst 'Samenwerking Rijk Noord - Jaarplan 2024'

HR-managers

Daarnaast zetten we in op de ontwikkeling van de HR Tafel Rijk Noord. In dit nieuwe gremium komen HR-managers (of die verantwoordelijk zijn voor HR binnen hun organisatie) van noordelijke rijksorganisaties bijeen. Naast kennisdeling op actuele thema's staat het vergroten van de gezamenlijke realisatiekracht op SRN-activiteiten hierbij centraal. De eerste bijeenkomst van de HR Tafel Rijk Noord, waarin veertien noordelijke rijksdiensten zijn vertegenwoordigd, heeft inmiddels plaatsgevonden.

Bijlagen

Voor alle overige (nieuwe) activiteiten en accenten in 2024 verwijzen we je graag naar het  jaarplan zelf. Bij deze download tref je aantal bijlagen. In bijlage 1 worden de uitgangspunten en afspraken van de SRN-organisatie beschreven, in bijlage 2 staat onze jaarplanning en in bijlage 3 kan je zien welke organisaties participeren in alle SRN-gremia.

Meer weten?

Wil je meer weten over het SRN jaarplan 2024? Of ben je namens jouw organisatie geïnteresseerd in deelname aan een activiteit of gremium van SRN? Neem dan contact op met Marjo Lubach.