Nationaal Coördinator Groningen en Defensie (43ste Gemechaniseerde Brigade) in Raad van Participanten SRN

De Raad van Participanten (RvP) van Samenwerking Rijk Noord (SRN) is verheugd twee nieuwe rijksorganisaties te mogen verwelkomen. Per januari zijn vertegenwoordigers van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en Defensie (43ste Gemechaniseerde Brigade) tot de raad toegetreden.

Namens NCG neemt Marieke Ferwerda plaats in de RvP, Huub Klein Schaarsberg doet dit namens Defensie. Met hun toetreding zijn op dit moment twintig noordelijke rijksorganisaties vertegenwoordigd. In afstemming met elkaar bepalen zij de koers van SRN en maken ze de samenwerking mogelijk.

Jaarplan 2024

In opdracht van de RvP en in afstemming met de diverse onderdelen werkt SRN aan activiteiten en doelstellingen die in het jaarplan van 2024 zijn vastgelegd. Op donderdag 18 april zullen de RvP-leden weer bijeenkomen en hun gezamenlijke ambities rond noordelijke samenwerking verder verkennen en bestendigen.

Beeld van een handdruk met daarbij de tekst 'NCG en Defensie in Raad van Participanten'

Rijksdiensten

Naast NCG en Defensie nemen de volgende rijksdiensten deel aan de RvP: Belastingdienst/BelastingTelefoon (Groningen en Leeuwarden), Centraal Justitieel Incassobureau, Dienst ICT Uitvoering, Dienst Justitiële Inrichtingen, Dienst Uitvoering Onderwijs, Dienst Vervoer en Ondersteuning, Doc-Direkt, Douane Groningen, Instituut Mijnbouwschade Groningen, Justitiële Informatiedienst, Openbaar Ministerie, Politie (Eenheid Noord-Nederland), P-Direkt, RDW, Rechtbank Noord-Nederland, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Rijksinspectie Digitale Infrastructuur en Rijkswaterstaat.

Draagvlak

De RvP is in het voorjaar van 2023 officieel van start gegaan. Het gremium zorgt voor een breder draagvlak voor samenwerking in het Noorden, tussen de rijksdiensten onderling en van daaruit met andere partners in de regio.

Meer weten?

Heb je vragen over de RvP? Of heb je namens jouw organisatie interesse in deelname? Neem contact op met Marjo Lubach.