SRN-netwerk blijft groeien: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in Raad van Participanten

De Raad van Participanten (RvP) van Samenwerking Rijk Noord (SRN) zorgt voor een steeds breder draagvlak in het Noorden. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is onlangs tot de raad toegetreden, waarmee nu 22 noordelijke rijksdiensten en -onderdelen in de RvP zijn vertegenwoordigd. Namens het Gerechtshof neemt bestuurslid Herma Rappa-Velt plaats in de RvP.

We zijn blij dat meer en meer organisaties actief deelnemen in ons krachtige SRN-netwerk. De energie en het enthousiasme waarmee de noordelijke rijksdiensten de krachten bundelen, blijken aanstekelijk. Een mooi voorbeeld van deze gezamenlijkheid was merkbaar tijdens de werksessie van de RvP vorige maand in het Groninger Museum, waarbij de leden met elkaar de koers van de samenwerking in het Noorden verder hebben vormgegeven.

"Goed voorbeeld"

De gezamenlijke acties en ambities van rijksorganisaties blijven ook buiten Noord-Nederland niet onopgemerkt. Eerder deze maand noemde minister De Jonge (Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties) in een kamerbrief over de spreiding van rijksdiensten en rijkswerkgelegenheid SRN “een goed voorbeeld van hoe het Rijk door interdepartementale samenwerking in de regio regionale verbinding en draagvlak realiseert.” Noordelijke rijksdiensten willen bijdragen aan het spreidingsplan van de minister door aan de slag te gaan met een toekomstperspectief op de regio.

Beeld van een contracttekening met daarbij de tekst 'Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in RvP'

Deelnemende organisaties

Met de toetreding van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zijn nu de volgende noordelijke rijksorganisaties en -onderdelen in de RvP vertegenwoordigd: Belastingdienst/Midden- en Kleinbedrijf (Emmen, Groningen, Leeuwarden, Zwolle), Centraal Justitieel Incassobureau, Defensie (43ste Gemechaniseerde Brigade), Dienst ICT Uitvoering, Dienst Justitiële Inrichtingen, Dienst Uitvoering Onderwijs, Dienst Vervoer en Ondersteuning, Douane Groningen, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, Instituut Mijnbouwschade Groningen, Justitiële Informatiedienst, Nationaal Coördinator Groningen, Openbaar Ministerie, Politie (Eenheid Noord-Nederland), RDW, Rechtbank Noord-Nederland, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding, Rechtbank Noord-Nederland en Rijkswaterstaat.

Uitgangspunt

Belangrijk uitgangspunt bij de samenwerking in de RvP is dat SRN van de noordelijke rijksorganisaties zélf is. Namens de RvP en in afstemming met de diverse onderdelen werkt SRN aan activiteiten en doelstellingen die in het jaarplan zijn vastgelegd. Op deze manier blijven de deelnemende organisaties betrokken en medeverantwoordelijk voor de te behalen resultaten.

Meer weten?

Heb je vragen over de RvP? Of heb je namens jouw organisatie interesse in deelname? Neem contact op met Marjo Lubach.